Horgászrend

A MOBY-DICK Kft. kezelésében lévő Moby Dick Horgásztó helyi horgászrendje 

Moby-Dick Kft. kezelésében lévő vízterületek helyi horgászrendje egységes szerkezetben 

A Horgászrend hatálya, alapvető rendelkezések 

1. Jelen Horgászrend a Moby-Dick Kft. kezelésében lévő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen vagy a halgazdálkodási vízterület partjának minősülő területen horgászatot folytató vagy ott horgászkészséggel tartózkodó személyekre terjed ki.

2. A Horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.), a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013.(XII. 29.) VM rendelet (Vhr.), valamint a Magyar Országos Horgászszövetség Országos horgászrendjében foglaltak irányadók. A Horgászrendben használt fogalmakat a Hhvtv. és a Vhr. szerint kell értelmezni.

3. A Horgászrendben foglalt előírások megsértése, a területi jegy részét képez, helyi fogási napló szabálytalan vezetése esetén a területi jegy bevonásra kerül. 

4. A területi jegy megváltásával a horgász a Horgászrend szabályait, valamint a területi jegyen szereplő egyéb rendelkezéseket tudomásul veszi, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a horgászat szabályainak megsértése esetén róla fénykép-, vagy videofelvétel készülhessen. A tórendszeren ipari kamera rendszer üzemel!

5. A Moby-Dick Kft. fenntartja azon jogát, hogy az általa kezelt vízterületre a Horgászrendben nem szereplő rendelkezést vezessen be, melyet a területi jegyen és a Moby-Dick Kft. honlapján és/vagy a helyszínen jól látható módon (pl. kitáblázással) közzé tesz. Amennyiben a Horgászrendben és a kiváltott területi jegyen szereplő szabályozás egymással ellentétes, a kiváltott területi jegyen feltüntetett rendelkezést kell irányadónak tekinteni.

6. A Moby-Dick Kft.-t a kezelésében lévő vízterületen horgászat közben vagy azzal összefüggésben bekövetkezett balesetért vagy kárért felelősség nem terheli.

Moby-Dick kft által kiadott területi engedélyek

7. A Moby-Dick Kft. kezelésében lévő halgazdálkodási vízterületen horgászni, illetőleg a vízterületen vagy annak partján horgászkészséggel tartózkodni csak a Moby-Dick Kft. által kiadott érvényes területi jegy és a horgászathoz a jogszabályok által előírt más szükséges dokumentumok birtokában lehet. A halászati őrök felszólítására ezen dokumentumokat a horgász köteles ellenőrzés céljából átadni.

8. A területi jegy a rajta feltüntetett időpontig az adott tóra érvényes

9. A Moby-Dick Kft. által kiadott területi jegyek fajtái:

- az engedélyt kiváltó horgász életkora szerint: teljes jogú (felnőtt), kedvezményes ifjúságivagy gyermek,

- az érvényesség ideje szerint: félnapi, napi, éjszakai, 24 órás, éves.

10. A területi jegyek árai a 9. pontban foglaltak alapján különböznek. Elveszett engedély pótlása csak újbóli megvásárlásával lehetséges.

A horgászat általános szabályai

11. Szemetes helyen horgászni tilos. A horgászhelyen talált szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt szemetes zsákba összegyűjteni, a horgászat alatt keletkező hulladékot összegyűjtve tárolni és azt a horgászat befejeztével a területen elhelyezett hulladéktárolókba helyezni. Cigarettacsikkeket eldobálni tilos!

12. Vízinövények, fák, bokrok kivágása, tördelése, gyérítése tilos.

13. Horgászversenyre kijelölt partszakaszon Moby-Dick Kft. vagy az általa engedélyezett verseny szervezőjének rendelkezése szerinti helyek szabadon hagyása, illetve átadása kötelező. A versenyek előtt a Moby-Dick Kft. az érintett vízterület egyes szakaszain általános horgászati tilalmat rendelhet el. 14. A horgász köteles magánál tartani golyóstollat, halmatracot melyek meglétét a halőr ellenőrizheti. Az úgynevezett bojlis illetve nagyhalas tavakon pontybölcső használata, nagyméretű merítő szák és sebfertőtlenítő kötelező.
15. A kifogott hal el nem adható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, állatok takarmányozására nem használható.
16. A jó vízminőség hosszú távú megőrzése érdekében napi 5 kilógrammnál több etetőanyag bejuttatása tilos. 
17
. Foglalt hely létesítése nem engedélyezett. Az etetés jelzésére csak dőlő bója alkalmazható, jelöléseket a horgászat befejeztével el kell távolítani.
18
. A csónakból horgászni és benzinmotoros csónakot használni tilos. 

19. A Moby-Dick horgásztavon a lékhorgászat tilos.
20
. A behordás csak etetőhajóval és csónakkal engedélyezett. A behordás gumimatracon, úszva, stb. tilos.
21
. A horgászhelyet sötétedés után kötelező jól látható módon megvilágítani.
22. A horgász a bevetett horgászeszköztől csak úgy távolodhat el, hogy kapás esetén arra reagálhasson. A bevetett horgászeszköz őrzését, felügyeletét másra bízni tilos.
23
. Haltartóban tárolni csak a helyben kifogott halat lehet. A horgászhely elhagyásáig az elvitelre szánt halat élve kell tartani, vízparton halat tisztítani nem lehet. (darabolás, filézés tilos) Tilos a halat más horgász által fogott halakkal együtt, közös szákban tartani. A haltartó szákba helyezett halat cserélni tilos!          

24. Távozáskor a csomagokat és a gépjárművet a halőr felszólítására köteles bemutatni (a halak eltulajdonítása és arra való kísérlet bűntető feljelentést von maga után).            

25. A vízterületen horgászni csak saját felelősségre lehet.

Horgászati és fogási tilalmak, a méret- és mennyiségi korlátozások helyi szabályai

26. Az őshonos halállomány védelmében – a Vhr. szerint nem fogható őshonos halfajokon kívül – egész évben tilos megtartani az alábbi halfajokhoz tartozó egyedeket: 
a) compó 
b
) kősüllő
27.  A kifogott invazív halakat a vízbe visszahelyezni tilos, azokat amennyiben  a horgász nem kívánja megtartani, távozáskor a személyzet részére át kell adni. Ezen halfajok csalihalként csak akkor alkalmazhatóak, ha azokat a Moby-Dick Horgásztavon fogták.                  

28. Négy kilógramm egyedsúlyúnál nagyobb ponty kifogása tilos.

29. A tórendszeren pontymatrac használata kötelező! Nagyhalas tavunkon pontybölcső vagy magfelelő mínőségű (nagyméretű) ponymatrac, nagyméretű ugynevezett bojlis merírtőháló és sebfertőtlenítő alkalmazása kötelező! 

30. Nagyhalas tavunkon és a versenytavainkon horgászkészségenként egy darab horog alkalmazható, csak "elhagyos" késség megengedett, azaz a szerelékek (kosár,olóm stb.) megütköztetése forgókapoccsal, ütközővel, karabinerrel vagy bármilyen formában tilos. Továbbá ezeken a tavakon fonott dobóelőke használata tilos!


Dunavarsány, 2016. július 28.

Mobidick Kft.

Google Analytics

Metacloud

moby, dick, Mobydick horgásztó, moby dick horgásztó, horgászverseny, horgász, verseny, horgásztó,